8. הדינים החלים בסכסוכים שאינם בינלאומיים

עקרון ריבונות המדינה והכלל הנגזר ממנו שלפיו אין להתערב בענייניה הפנימיים של המדינה ( כלל אשר מאז מחצית המאה העשרים הולך ונשחק , ( הוביל לאימוץ הכלל שלפיו הדינים ההומניטריים יחול בסכסוכים שאינם בינלאומיים בכפוף לשתי מגבלות - סף תחולת הדינים יהיה גבוה יחסית ( סכסוך חמוש בעצימות גבוהה ;< והיקף תחולת הדינים יהיה מוגבל . בתת פרק 5 . 3 לעיל דנו בהרחבה בתנאי הסף להחלת כללי המשפט הבינלאומי ההומניטרי בסכסוכים שאינם בינלאומיים ( המגבלה הראשונה ;( בחלק זה של הפרק נעסוק במגבלה השנייה המוטלת על תחולת הדינים ההומינטריים בסכסוכים שאינם בינלאומיים : המגבלה על היקף תחולת הדינים . שאלת הדין החל בסכסוכים שאינם בינלאומיים הינה שאלה שחשיבותה הולכת וגוברת לאור שינוי הפרדיגמה של הסכסוכים החמושים המתקיימים בעולם . אם בעבר הסכסוך ה'טיפוסי' היה מלחמה בין מדינתית , כיום הסכסוך הטיפוסי הנו פנים מדינתי - מלחמת אזרחים , מרידה , לוחמת גרילה , טרור וכדומה . יתר על כן , במקרים רבים קו הגבול בין סכסוך בינלאומי לשאינו בינלאומי אינו ברור . ישנם מצרים שבהם כוחות הפועלים בתוך המדינה , נלחמים תוך שיתוף פעולה עם מדינה זרה ; ...  אל הספר
רמות