7.3. הגנה על שבויי מלחמה

קבוצה אחרת הזכאית להגנתו של המשפט הבינלאומי ההומניטרי הינה קבוצת שבויי המלחמה - אותם לוחמים אשר הניחו נשקם ונשבו בידי הצד האחר לסכסוך . גם כאן , מבחן הצורך הצבאי אוסר בדרך כלל פגיעה בהם , שכן לאחר צאתם ממעגל מלוחמה הם אינם מסכנים עוד באופן מידי את כוחות הצד השובה . עם זאת , קיימים הסברים נוספים לנכונות המדינות להסכים להגן עליהם : בדרך כלל מחזיק כל צד לסכסוך בשבויי מלחמה של הצד האחר , ועל כן יחס נאות לשבויים שבידי צד אחד מגביר את ההסתברות כי השבויים שבידי הצד האחר יזכו אף הם ליחס נאות . הרצון של המדינות להבטיח את שלומם של חייליהם שלהם המוחזקים בידי הצד האחר , יוצר אפוא תמריץ שלא לפגוע בחיילי אויב המוחזקים 251 בג '' ץ 2936 / 02 רופאים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית , פ '' ד נו , 3 < 3 > 252 . 5-4 ס' 24 לאמנת ג'נבה הראשונה ; ס' 36 לאמנת ג'נבה השנייה ; ס' 15 לפרוטוקול הראשון ; ס' 9 לפרוטוקול השני . 253 ס' 17 לאמנת ג'נבה הראשונה ; ס' 20 לאמנת ג'נבה השנייה ; ס' 34 לפרוטוקול הראשון . 254 ס' 18 לאמנת ג'נבה השניה ; ס' 33 לפרוטוקול הראשון ; ס' 8 לפרוטוקול השני . 255 ס' 16 לאמנת ג'נב...  אל הספר
רמות