7.2. הגנה על פצועים

אמנת ג'נבה הראשונה והשנייה משנת 1949 עוסקות בהגנה על פצועים - ביבשה ובים . שתי האמנות מגנות בעיקר על פצועים הנמנים עם הכוחות הצבאיים של המדינות הלוחמות , " והפרוטוקולים משנת 1977 הרחיבו את ההגנה האמורה גם לאוכלוסייה אזרחית ' " . אין ספק כי ההוראות המרכזיות העוסקות בהגנה על פצועים ( במיוחד אלו הכלולות בשתי אמנות ג'נבה האמורות ) משקפות דין מנהגי , בין היתר מכיוון שההוראות העיקריות בנושא התגבשו כבר במחצית המאה ה ° 19 י . העיקרון הבסיסי בכל הנוגע להגנה על פצועים מצוי בסעיף 12 המשותף לאמנות ג'נבה הראשונה והשנייה ובסעיף 10 לפרוטוקול הראשון . סעיף אחרון זה קובע כי : other than medical ones . " There shall be no distinction among them founded on any grounds delay , the medical care and attention required by their condition . receive , to the fullest extent practicable and with the least possible 2 . In all circumstances they shall be treated humanely ; 11111 shall belong . shall be respected and protected . " 1 . All the wounded , sick and shipwrecked , to whichever Party they 13 ' 0 238 לאמ...  אל הספר
רמות