6.4. עקרון מניעת סבל מיותר

ניתן לראות בעיקרון הרביעי - עקרון מניעת סבל מיותר - ( suffering unnecessary ) יישום ספציפי של העיקרון הראשון בדבר ההכרח לעגן פעילות הפוגעת באינטרסים הומניטריים בצרכים צבאיים . מדובר באחד מן העקרונות הוותיקים ביותר של דיני הלוחמה , אשר בא לידי ביטוי כבר בהכרזת סנט פטרסבורג משנת 1868 בדבר אי השימוש בזמן מלחמה כקליעים נפיצים במשקל של פחות מ 400 גרם , אשר כללה את הקביעות הבאות , בנוגע למטרות המלחמה : or render their death inevitable ; That the employment of such arms of arms which uselessly aggravate the sufferings of disabled men , numberofmen ; Thatthis object wouldbe exceededbythe employment " [ Considering that ] it is sufficient to disable the greatest possible . would . therefore , be contrary to the laws of humanity " 229 ראו גם : 776 . לן 231 . Nuclear Weapons Advisory Opinion . supra note 62 , at p . 263 230 . O'Brien , supra note 27 , at לדעת שואו - משמעות הדברים הינה כי שימוש בנשק גרעיני בנסיבות קיצוניות אינו אסור . . St . Petersburg Declaration , supra note 16 , at p . 55 232 ...  אל הספר
רמות