6.3. עקרון המידתיות

עיקרון שלישי , אשר קיבל ביטוי של ממש בעיקר בפרוטוקול הראשון משנת , 1977 הנו עקרון המידתיות ( פרופורציונליות , ( שלפיו אין להתיר פעולה צבאית הצפויה לגרור פגיעה באינטרסים הומניטריים במקרה שבו הפגיעה עומדת ביחס בלתי מידתי לתועלת הצבאית אשר צפויה להיות מופקת מן הפעולה . כך , למשל , קובע סעיף >< 5 ) 51 ב < לפרוטוקול הראשון כי פעולה צבאית אסורה הינה : 216 פצצות מצרר הינן פצצות גדולות המורכבות ממספר רב של פצצות קטנות המתפזרות בעת מגע עם היעד . פגזי פלאשט הנם פגזים הכוללים בראש הנפץ שלהם מספר רב של חצים קטנים המתפזרים לכל עבר בעת פיצוץ הפגז . לדיון בחוקיות אמצעים כאלה ראו למשל : . Ariz . L . Rev . ( 2002 ) 31 T . M . McDonnel "Cluster Bombs over Kosovo : A Violation of International Law ? " 44 לעניין חוקיות השימוש בנאפלם , ראו : von Glahn . supra note 70 . . at p . 625 219 . ! hid , at para . 13 218 ES-10 / 10 . 30 July 2000 . para . 54 . 59 , UN Doc . A / ES-1 0 / 186 ( 2000 ) Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly resolution 217 עניין עדאלה , לעיל הערה . 179 mi...  אל הספר
רמות