6.2. עקרון ההבחנה

עיקרון חשוב נוסף החל במצבי לוחמה הנו עקרון ההבחנה . ( or discrimination princi ple of distinction ) לפי עיקרון וה , מוטלת חובה על הכוחות הלוחמים להבחין בין יערים צבאיים לבין יעדים אזרחיים ( כמו גם בין לוחמים לבין אזרחים , ( וניתנת להם הרשות לפעול רק נגד קבוצת היעדים הראשונה . '' " ביטוי מובהק לעיקרון ניתן למצוא בנוסחו של סעיף ( 3 ) 51 לפרוטוקול הראשון הקובע כי : a method or means of combat the effect of which cannot be limited directed at a speci lie military objective ? , or ( c ) those which employ those which employ a method or means of combat which cannot be ( a ) those which are not directed at a specitic military objective : ( b ) "Indiscriminate attacks are prohibited . Indiscriminate attacks are : . as required by this Protocol ... " במילים אחרות , חובת ההבחנה כוללת איסור לתקוף את שטחו של האויב באופן אקראי , מבלי לנסות ולהבחין בין מטרות צבאיות למטרות אזרחיות , ואיסור להשתמש באמצעי או בשיטות לחימה אשר אינם מסוגלים להבחין בין מטרות שכאלה - או בגין פגיעתם הבלתי מדויקת או בגין השפע...  אל הספר
רמות