6. עקרונות הומניטריים בדיני הלוחמה

דיני הלוחמה daws of warfare ) הנם מערכת הכללים המסדירים את טקטיקות הלחימה אשר כוחות צבאיים רשאים להשתמש בהן במסגרת סכסוך חמוש . דינים אלו כוללים הוראות המגבילות את השימוש בתכסיסי מלחמה מסוימים ( כגון שימוש כוזב בדגל לבן '( , " 73 סעיפים המסדירים את מעמדם של מרגלים , ' כללים הנוגעים למצבי הפסקת האש ושביתת נשק , '" נורמות הנוגעות לזכויותיהם ולחובותיהם של צדדים ניטרליים לסכסוך , '" הוראות 7 המסמיכות אניות מלחמה להגביל מעבר סחורות לצד האחר לסכסוך" ' ועוד . בתת פרק זה נתמקד באותם חלקים של דיני הלוחמה העוסקים בהגנה על אינטרסים הומניטריים - היינו במגבלות על זכותם של כוחות לוחמים להפעיל כוח נגד אנשים המצויים מחוץ למעגל הלוחמה ונגד לוחמי אויב , ובכללים שתכליתם הגנה על אינטרסים אחרים המשפיעים , Tadic ( jurisdiction ) . supra note 121 . at para , 70 169 ראו גם : . Tadic ! jurisdiction ) , supra note I 2 I . at para . 70 171 . Tadic ( jurisdiction ) . supra note I 2 I . at para . 67 170 . ICTY , Case No . IT-98-32-T , T . Ch . II . 29 Nov . 2002 . para . 25 Prosecutor r . Vasiljcvic , ראו גם : . ...  אל הספר
רמות