5.3 תחולת הדינים בסכסוכים בעלי אופי שאינו־בינלאומי

מצב שלישי שבו יחולו כללים של המשפט הבינלאומי ההומניטרי הנו מצב של סכסוך חמוש שאינו בעל אופי בינלאומי , כגון מלחמת אזרחים , מרידה , מלחמת שחרור לאומי ( בהנחה שהפרוטוקול הראשון אינו חל ) ועוד . שאלת התחולה של הדינים בנסיבות אלו מוסדרת בשלושה מקורות משפטיים שונים , וכפי שנראה בהמשך , ההסדרים אינם זהים בתוכנם . מכאן שהיקף תחולת הדינים ההומניטריים בסכסוכים שאינם בינלאומיים עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות המדויקות המאפיינות את הסכסוך . הסעיף המנחה החשוב ביותר לעניין תחולת הדין במצבים אלו הנו סעיף 3 המשותף לכל אמנות ג'נבה משנת . 1949 הסעיף קובע רשימה קצרה של כללי התנהגות שיחולו על כל הצדדים "לסכסוך מזויין , שאינו בעל אופי . "בינלאומי אף על פי שנעשה שימוש בביטוי זהה - "סכסוך מזויין" - ( armed conflict ) הן בסעיף 2 לאמנות ( סכסוכים בינלאומיים ) והן בסעיף 3 ( סכסוכים שאינם בינלאומיים , ( הפסיקה הבינלאומית , אמנות בינלאומיות מאוחרות יותר והספרות יצרו הבחנה בפרשנות שני הביטויים . אמנם , כאמור לעיל , ההלכה היא כי סף התחולה בסעיף 2 הנו כל שימוש בכוח צבאי , מינימלי ככל שיהא , אולם באשר לסעיף 3 ההלכה הינה ...  אל הספר
רמות