5.2. שטח כבוש

החלופה השנייה הכלולה בס' 2 לאמנות ג'נבה - כיבוש חלקי או שלם , רלוונטית בעיקר בנוגע להחלת אמנת ג'נבה הרביעית הכוללת הוראות רבות בנוגע להגנה על אזרחים בשטה כבוש . '" ההגדרה המקובלת בדין הבינלאומי לכיבוש מצויה בסעיף 42 לתקנות האג הקובע כי : the territory where such authority has been established and can be the authority of the hostile army . The occupation extends only to "Territory is considered occupied when it is actuall y placed under . exercised "'" לפי הפרשנות המקובלת לסעיף נדרשת נוכחות פיזית של כוחות צבא זר בשטח ללא אישורו של הריבון החוקי על השטח ( היעדר האישור - הופך את הכוח הזר ל"צבא . '"( "עוין באשר למידת השליטה שהצבא הזר צריך להפעיל בשטח שבו הוא נמצא על מנת שזה ייחשב ככבוש , קבע השופט שמגר ( כתוארו אז < בפסק הדין בפרשת צמל נ' שר הביטחון ( שעסקה בתחולת דיני הכיבוש בדרום לבנון , ( כי המבחן המכריע לפי המשפט הבינלאומי אינו השליטה בפועל של הכוח הזר בשטח אלא מבחן פוטנציאל השליטה האפקטיבית . '" מבחן זה כולל שני מבחני משנה : ראשית , יש להראות כי השלטון הקודם בשטח איבד את יכולתו להמשיך ...  אל הספר
רמות