5.1. סכסוך חמוש

נקודת המוצא העיקרית לדיון בשאלת תחולת המשפט ההומניטרי מצויה בסעיף 2 המשותף לכל ארבע אמנות ג'נבה משנת , 1949 אשר מקובל לראות בו כסעיף תחולה כללי ( היינו , כזה המסדיר אף את החלתם של דיני האג . ( הסעיף קובע כי האמנות יחולו בשני מצבים עיקריים ; . 0 rg / ihl . nsf / FULL / oI 5 ? 0 penDocurnent Adoption of an Additional Distinctive Emblem ( Protocol III ) . 8 Dee . 2005 www . icrc . Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August I 949 , and relating to the 119 Droit 120 R . R . Baxter "Some Existing Problems of Humanitarian Law" 14 Revue " . Penal Militaire et cle Droit de la Guerre ( I 975 ) 297 , 288 121 ראו : . and Humanitarian Law ( Cambridge , 2002 ) 248-253 MeCoubrey . supra note 2 I . at pp . 58-63 ; R . Provost International Human Rights התפתחות זו נובעת בין היתר מהיעלמותה של ההבחנה המסורתית אשר הייתה קיימת בין דיני האג , דיני המלחמה , לבין דיני ג'נבה , הדינים ההומניטריים , ראו : Prosecute !? v . Tadic ' , ICTY , Case No . 1 T-94-1 , " מלחמה מוכרזת או סכסוך מוויין אחר ...  אל הספר
רמות