5. תנאי הסף להחלת המשפט הבינלאומי ההומניטרי

המשפט הבינלאומי ההומניטרי נועד להסדיר מצבים של סכסוך חמוש . שאלה מקדמית עמה יש להתמודד , בטרם נדון בעקרונות המרכזיים של ענף משפטי זה ( תת פרק 6 של פרק זה , < הינה - האם כל שימוש בכוח , בכל נסיבות כלשהן , מוסדר על ידי כללי המשפט הבינלאומי ההומניטרי או שמא צריך להבחין לעניין החלת הכללים ההומניטריים בין רמות שונות של שימוש בכוח ובין מתארי אלימות שונים . לדיון זה חשיבות מעשית רבה , שכן ' קו ההגנה' הראשון של מדינות המואשמות בהפרת המשפט הבינלאומי ההומניטרי הנו כי אין תחולה לדינים בסיטואציה שאתה הן מתמודדות " . כפי שנראה התשובה לשאלה הינה מורכבת והינה תלויה במאפיינים הספציפיים של הסכסוך - היינו , אם מדובר בסכסוך חמוש בינלאומי , סכסוך חמוש שאינו בינלאומי או סכסוך המערב כבוש שטחים .  אל הספר
רמות