4.7. אמנות בינלאומיות אחרות

לשם השלמת התמונה , נציין כמה מסמכים חשובים נוספים בתחום המשפט הבינלאומי ההומניטרי . בשנת 1980 נכרתה האמנה בדבר איסורים והגבלות על השימוש בכלי נשק קונבנציונאליים מסוימים העשויים להיחשב כבעלי פגיעה קשה במיוחד או השפעות חסרות הבחנה , 1980 ( אמנת הנשק הקונבנציונאלי . ""( אמנה זו , שישראל הינה צד לה , הינה אמנת 105 לדיון ביסודות המנהג וביחס בין דין מנהגי להסכמי , ראו נספח ; "מקורות המשפט 106 . "הבינלאומי ראו למשל ; 330 . ין . Cassese . supra note 2 ( 1 . ; 11 לדיון נרחב בנושא ראו : . 62 Riff Ins and Humanitarian Norms as Customary International Law ( Oxford . I 9 < S 9 ) 41- T . Meron Human לסקירה עדכנית של המשפט הבינלאומי המנהגי בתחום המשפט הבינלאומי ההומניטרי , ראו : . Nuclear Weapons Advisory Opinion . supra note 62 . at pp . 257-258 107 . Law ( Cambridge . 2004-2005 ) J . M . Henckaerts and L . Doswald-Beek CustomaryInternational Hitmanitarian . Cassese . supra note 20 . at p . 339 108 לדיון על מעמדו של הפרוטוקול ראו : . supra note I 06 . at pp . 62-70 Rellextions " . ibid . at pp . I 1...  אל הספר
רמות