4.5. התפתחות המשפט הבינלאומי ההומניטרי לאחר מלחמת העולם השנייה

כידוע , חלק מהצדדים המעורבים למלחמת העולם השנייה הפרו הפרות קשות וחמורות את הדינים ההומניטריים אשר היו בתוקף ערב המלחמה . גרמניה הנאצית ניהלה מדיניות של השמדה שיטתית של אוכלוסיות אזרחיות ( ובראשן שואת יהדות אירופה , ( פגיעה בזכויותיהם 68 כלל זה קבוע בס' 2 המשותף לכל ארבע אמנות ג'נבה . ניתן לציין , כי הסעיף אף מאפשר למדינה שאינה צד לאמנות להודיע במהלך הסכסוך על מחויבות לפעול לפי הוראותיהן . במקרה זה , הצדדים לאמנות מחויבות ליישמן גם בנוגע לאותו צד לסכסוך . 343 Convention relative to the Treatment of Prisoners of War . 27 Jul y 1929 . 118 L . N . T . S . 69 bipiDiisn 70 בדבר איסור על השימוש במלחמה בגאזים מחניקים , מרעילים או בגאזים דומים ובאמצעים בקטריולוגיים , כ"א , 21 מס' , 743 ע' . 695 לגבי מעמדו המנהגי של הפרוטוקול , ראו : G . von Glahn Law Among Nations : An Introduction to Public International Law . ( 1993 ) S 00 ( hereinafter - CWC ) of Chemical Weapons and their Destruction . I 3 Jan 1993 . 1974 U . N . TS . 45 . 32 l . L . M . Convention on the Prohibition of the Development . P...  אל הספר
רמות