4.4 התפתחות המשפט הבינלאומי ההומניטרי לאחר מלחמת העולם הראשונה

בתקופה שבין מלחמות העולם נערכו כמה אמנות שתכליתן הייתה לעדכן ולהרחיב את האמנות הקיימות , לאור לקחי מלחמת העולם הראשונה שבה בוצעו הפרות נרחבות וקשות של הדינים הקיימים . החשובה מבין האמנות הללו הינה אמנת ג'נבה בדבר היחס המוענק לשבויי מלחמה משנת " 1929 ( אשר לימים הוחלפה באמנת ג'נבה השלישית משנת . ( 1949 ניתן לציין גם את הפרוטוקול משנת , ™ 1925 אשר ישראל הינה צד לו האוסר שימוש בגזים משניקים , רעילים או אחרים ולוחמה בקטריולוגית . הפרוטוקול , אשר נערך בעקבות השימוש בגזים רעילים במלחמת העולם הראשונה , הרחיב באופן ניכר את גדר האיסור אשר היה קיים קודם לכן כנגד שימוש בגזים מסוימים . " מאוחר יותר הוא הוחלף בשתי אמנות מודרניות האוסרות פיתוח , הצטיידות ושימוש בנשק בלתי קונבנציונלי - אמנת הנשק הביולוגי משנת " 1972 ואמנת הנשק הכימי משנת " 1993 ( ישראל לא הצטרפה עד כה לאמנות אלו . (  אל הספר
רמות