4.3. אמנת האג הרביעית ותקנות האג 1907

התפתחות חשובה נוספת שהתרחשה בתקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה הינה עריכתן בהאג של ועידות בינלאומיות בשנים 1899 ו , 1907 שבמסגרתן נעשה ניסיון לעגן את דיני המלחמה במסגרת אמנות . " החשובה מבין האמנות שנתקבלו בהאג הינה האמנה הרביעית בדבר כיבוד דיני ומנהגי המלחמה משנת , 1907 שצורפו לה 56 תקנות אשר מסדירות נושאים מרכזיים במשפט הבינלאומי ההומניטרי , כגון מעמדם של שבויי מלחמה , הגבלות על שיטות לוחמה ועל אמצעי לוחמה והגנה על אזרחים בשטח כבוש . הגם שהאמנה והתקנות כללו מספר ניכר של הוראות קונםטיטוטיביות ( הוראות אשר היוו בעת עריכתן בגדר חידושים בדין הקיים , < בית הדין הצבאי בנירנברג קבע כי עד לפרוץ מלחמת 62 העולם השנייה הפכו תקנות האג לסטנדרט מנהגי . מכאן שהכללים הקבועים בתקנות האג מחייבים גם מדינות , כגון ישראל , אשר לא הצטרפו לאמנת האג הרביעית . אכן , יש לציין כי ישראל רואה עצמה מחויבת לנהוג לפי תקנות האג בשל אופיין המנהגי והיא מחילה אותן , למשל , בשטחים שנכבשו על ידה בשנת . 1967 אמנת האג הרביעית של , 1907 הקובעת את המסגרת המשפטית שבה פועלים דיני המלחמה , כוללת במבוא לאמנה הוראה כללית אשר הינה...  אל הספר
רמות