4.1. הרקע להיווצרותו של המשפט ההומניטרי המודרני

לאחר הצגת הדיון העקרוני בשיקולי המדיניות הכלליים שבבסיס המשפט הבינלאומי ההומניטרי , נסקור בחלק זה את נקודות הציון המרכזיות בהתפתחותו של ענף משפטי זה אשר מדגימות את שלבי התפתחותו השונים . למעשה , ניתן למצוא יישום של כללים הומניטריים בסכסוכים בינלאומיים עוד בעת העתיקה . דוגמאות בולטות לכך ניתן למצוא בתנ '' ך , " ביוון , במסורות הסינית וההודית , ומאוחר יותר , גם בקוראן ובתיאולוגיה הנוצרית . כללים אלו השתכללו בתקופת ימי הביניים בד בבד עם התפתחות המושג " מלחמה צודקת . "" עם זאת , לא ניתן לראות במשפט הבינלאומי ההומניטרי המודרני המשך ישיר של תקדימים היסטוריים אלו ( הגם שהוא הושפע מהם השפעה לא מבוטלת . ( ראשית , יישום הכללים ההומניטריים לפני המאה ה 17 היה ספורדי ביותר ולא עלה כדי משנה נורמטיבית סדורה ומחייבת - הכללים יושמו רק בחלק מהמלחמות , ורק נגד אויבים 31 . Roberts & Guelff " . . supra note 1 1 , at p . 28 30 דוגמה מרתקת לכך מצויה בספרו הקלאסי של טולסטוי "מלחמה , "ושלום שם מתאר הסופר כיצד נסיגתם של החיילים הצרפתים ממוסקווה עוכבה בשל השלל הרב שהחיילים נשאו עמם - עיכוב אשר הוביל בסופו של דב...  אל הספר
רמות