4. ההתפתחות ההיסטורית של המשפט הבינלאומי ההומניטרי