3. תכלית הדינים ההומניטריים

הטעמים להתפתחות הדין ההומניטרי ניתנים לסיווג לפי מספר קבוצות של שיקולים : שיקולים הומניים , שיקולים גיאו פוליטיים ( או ריאל פוליטיק , ( שיקולים מבצעיים ושיקולים תדמיתיים . להלן נעמוד בקצרה על המאפיינים הבסיסיים של כל אחד משיקולים אלה . המשפט הבינלאומי ההומניטרי יוצא מנקודת הנחה כי קיומו של מצב מלחמה אינו מאיין את הצורך ואת ההצדקה הערכית להגן על ערכים אנושיים בסיסיים . במילים אחרות , גם אם מלחמה הינה 'רע , 'הכרחי יש לשמור במסגרתה על כללי התנהגות מינימליים , ובמיוחד להימנע מפגיעה באינטרסים הומניטריים באמצעות פעולות אשר אינן משרתות את צורכי המלחמה הלגיטימיים ( הכוונה במונח 'צרכים לגיטימיים' הינה - כפי שנרחיב בהמשך - בעיקר לפעולות המיועדות להחליש את כוחו הצבאי של הצד היריב . "( יש 2 "' ed .. 1998 ) 4 Cassese , ibid , al p . 326 ; H . McCoubrey International Humanitarian Law ( Aldershot , 21 F . Kalshoven & L . Zegveld Constraints on the Wax ingof War ( Geneva . 3 "' ed ., 2001 ) 22 . 12-14 . Pictet . Development , supra note 12 . at pp . 81-82 23 24 ראו בהקשר זה את אמרתו המפורסמת של ז'אן ז...  אל הספר
רמות