2. תפקיד המשפט הבינלאומי בזמן מלחמה

כאמור , המשפט הבינלאומי ההומניטרי קובע כללי התנהגות בזמן מלחמה . כפי שנראה J . Comp . & Int'l L . ( 1996 ) 185 , 202-206 C . Greenwood "Protection of Peacekeeping Operations : The Legal Regime" 7 Duke 8 כך , למשל , גם ישראל וגם סוריה , מצרים וירדן ראו עצמן כצד המותקף במלחמת ששת הימים . לדיון על העמדות השונות ראו : A . Shapira "The Six-Day War and the Right to 9 . 274-282 "The llligality ofthe Arab Attack on Israel ofOctober 6 , 1973 " 96 A . J . I . L . ( 1975 ) 272 , Its Legality Under International Law" 68 A . J . I . L . ( 1974 ) 591 , 598-60 1 ; E . V . Rostow Self Defence" 6 Ixr . L . Rev . ( 1971 ) 65 : I . F . I . Shiata "Destination Embargo of Arab Oil : דינשטיין , לעיל הערה , 7 בע' 10 . 60 שם . בהמשך , בבסיסו עומדת השקפה שלפיה קיימים ערכים אנושיים שיש להגן עליהם גם במהלך המלחמה , וזאת על מנת להפחית , ככל האפשר , את הנזק והסבל הנגרם על ידיה . הגם שמעטים יחלקו על כך שהרצון למנוע פגיעה באנשים חפים מפשע הינה שאיפה ראויה , ניתן לטעון כי היומרה להסדיר באמצעים משפטיים התנהגות של כוחו...  אל הספר
רמות