1. מבוא: מאפייני היסוד של הדין ההומניטרי ומבנה הפרק

המשפט הבינלאומי ההומניטרי ( International Humanitarian Law ) נועד לצמצם את פגיעתם הרעה בבני אדם של מלחמות וסכסוכים חמושים אחרים ( מלחמות אזרחים , מרידות , מעשי טרור נרחבים ועוד ) ולמזער את הסבל הנלווה אליהם . הואיל והמין האנושי טרם השכיל לשים קץ למלחמות , והללו ממשיכות להתרחש ולגרום למותם ולפציעתם של עשרות אלפי אנשים בכל שנה ושנה , ' חשיבותו של תחום משפטי זה עודנה רבה , יתר על כן , המשפט הבינלאומי ההומניטרי מייצג את אחד האתגרים הקשים הניצבים בפני המערכת הבינלאומית : הצורך ליצור כללים ומוסדות שיגנו על זכויות אדם בתנאי מלחמה , המתאפיינים באווירת אנרכיה , פריקת כל עול , "דמוניזציה" של הצד האחר ושימוש כרוני באמצעים אלימים - חלקם בעלי פוטנציאל להשמדת עמים שלמים . כמובן שבהקשר הישראלי , הרווי במלחמות , סכסוכים חמושים , מעשי טרור וכבושים טריטוריאליים , יש להכרת המשפט הבינלאומי ההומניטרי חשיבות מיוחדת . המשפט ההומניטרי התפתח מאחד הענפים הותיקים ביותר של המשפט הבינלאומי הפומבי - דיני המלחמה של המשפט הבינלאומי . מערכת דיני המלחמה מסדירה את מהלכם של מעשי איבה בין מדינות ואת מערכת היחסים המשפטיים ...  אל הספר
רמות