8. השיח הנורמטיבי על אודות השימוש בכוח

חרף העמימות והיעדר הקוהרנטיות של ההסדר הנורמטיבי של השימוש בכוח במגילה , וחרף הפערים בינו לבין התיאוריה המוסרית מזה והפרקטיקה הפוליטית מזה , אין להפחית בחשיבותו : עצם הרעיון שלמדינות לא עומדת הזכות להשתמש בכוחן כראות עיניהן ועצם תרגומם של רעיונות מופשטים של סדר עולמי הבנוי על סולידריות , על שלום ועל ביטחון לכללים נורמטיביים ובה בעת מציאותיים , אינם רק חסרי תקדים בהיסטוריה המודרנית , אלא שיש להם השפעה עצומה על אופן ניהול היחסים הבינלאומיים ועל האופן שבו חושבים על ניהול זה ומצדיקים צעדים הננקטים במסגרתו , ובכללם שימוש בכוח . הצדקות אלה הן הצדקות שגם המעצמה בעלת העוצמה המירבית נזקקת להן , ומצב זר , משקף את הפיכתו של השיח הנורמטיבי על עצם השימוש בכוח משיח איזוטרי לפרדיגמה המרכזית של השיח הבינלאומי . השיח הנורמטיבי הבינלאומי הוא גם , ואולי בעיקר , שיח הומניטרי . הדין ההומניטרי המיועד למזער את הסבל שעצם השימוש בכוח , בין שהוא חוקי ובין שאינו חוקי , גורם , הוא נושא הדיון של הפרק הבא . . Rev . ( 1998-1999 ) 321 , 384-386 Legal Implications of the ECOWAS Intervention in Sierra Leone" 14 Am . U ...  אל הספר
רמות