7.4 התערבות הומניטרית והתערבות לקידום משטרים דמוקרטיים

" התערבות הומניטרית" משמעה התערבות בכוח במדינה זרה על מנת למנוע הפרות 59 חמורות של זכויות אדם המתבצעות בשטחה ' . "התערבות לקידום משטרים דמוקרטיים" 594 . Construction of a Wall , supra note 120 . para . 140 593 בית הדין פטר את הנושא בדחיית ההצדקה לגופו של עניין , שכן לדידו , לא הובאו בפניו הוכחות כי הקמת החומה היתה האמצעי היחיד שעמד לרשות מדינת ישראל להילחם בתופעת פיגועי ההתאבדות 596 . the Wall Case" 16 Eur . J . Int 'l L . ( 2005 ) 963 . 966-967 C . J . Tams "Light Treatment of a Complex Problem : The Law of Self-Defence in 595 . ibid » ך . Construction <>/ a Wall , . supra note 120 . para . זאת על סמך קביעתו כי סעיף 51 חל אך ביחסים בין מדינות ולא ביחס לפעולות הנובעות משטח אשר נמצא תחת שליטת המדינה נפגעת . ראו לעיל דיון בתת פרק 597 . 6 . 4 ראו דיון לעיל בטקסט המלווה הערות 598 . 510-509 ראו דיון בפרק 599 . 111 ראו note 139 . Chesterman , «//;/•« הינד . רחבה יותר , ומשמעה שימוש בכוח נגד משטרים עריצים , וממילא כאלה המפרים זכויות אדם . """ בדיון שקיימנו בהקשר היקפו של איסור השימוש בכוח בסע...  אל הספר
רמות