7.2 פעולות תגמול ואכיפה

פעולת תגמול ( reprisals ) ופעולת אכיפה ( enforcement measure ) מהוות סוגים של עזרה עצמית ( self-help ) אשר היתה מקובלת עובר למגילת האו"ם . ' פעולת עזרה עצמית הינה פעולה צבאית המהווה תגובת נגד מצד מדינה שנפגעה מפעולת תקיפה בלתי חוקית של מדינה אחרת ושנועדה להביא להפסקתה של זו האחרונה ולמניעת הישנותה . "' במובן זה , תכליתה היא להוות פעולת אכיפת חוק , כמעין פעולת שיטור בינלאומית , על ידי 0 עצירת מצב בלתי חוקי והשבת הסדר על כנו . " ההבדל המרכזי בין פעולת תגמול לפעולה מתוך הגנה עצמית הינה שהראשונה הינה עונשית במהותה ולא נועדה למטרת הגנה . "' פעולת אכיפה הינה במהותה פעולה המיועדת לאכוף זכות חוקית של המדינה הנפגעת או של הקהילה הבינלאומית ביחס לזכויות שהינן בעלות אופי . " er" ; 1 om / ies לכאורה , פעולות תגמול ואכיפה שאינן עומדות בתנאים הנדרשים לשמוש בכוח מטעמי הגנה עצמית , הינן בלתי חוקיות משום שהן מפרות את איסור השימוש בכוח בסעיף , < 4 > 2 ואינן עולות בקנה אחד עם האפשרויות לשימוש במנגנונים שונים ליישוב סכסוכים בדרכי שלום " . אכן , פעולות תגמול נתפשו כסוג פעולה שנאסר במובהק על ידי ההסדר במגילה...  אל הספר
רמות