7. חריגים מנהגיים לאיסור השימוש בכוח

הסדר השימוש בכוח על פי מגילת האו"ם מורכב , כפי שראינו , מכלל האוסר שימוש בכוח ומשני חריגים : שימוש בכוח במסגרת מנגנון הביטחון הקולקטיבי מכוח פרק VII למגילה , ושימוש בכוח במסגרת הגנה עצמית מכוח סעיף 51 למגילה . בצד זאת , קיימת אפשרות לחריגים נוספים על אלה המנויים במגילה לאיסור הכללי של השימוש בכוח , חריגים המעוגנים במשפט הבינלאומי המנהגי . על שאלת היחס בין הדין ההסכמי לדין המנהגי בהקשר הסדר השימוש בכוח עמדנו בסעיף 6 . 2 לעיל . בתת פרק זה נדון בקצרה 510 548 . לן | 549 . Rostow , supra note 537 , at י T . K . Plofchan "Article 51 : Limits on Self-Defence ? " 13 Mich . J . 11 , 11 / .. ( 1991-199 9 Elliot . supra note 542 . at pp . 68-69 551 . Elliot , supra note 542 , at p . 68 550 . 336 , 342-343 : Dinslein . supra note 6 . at p . 1 X 552 לדעה שונה ראו : Plofchan . supra note 549 . at pp . 372-373 : Halberstam . supra note . 544 . at p . 248 בארבעה חריגים נוספים הנטענים להיות קיימים מכוח מנהג לאיסור הכללי על השימוש בכוח : ( 1 ) הגנה על אזרחים ורכוש מחוץ למדינה ; < 2 > פעולות גמול ואכיפה ...  אל הספר
רמות