6.6 היחס בין הגנה עצמית לבין מנגנון הביטחון הקולקטיבי

הזכות להגנה עצמית כפופה , כפי שצוין לעיל , לסמכות מועצת הביטחון . סעיף 51 מבהיר כי הזכות הינה זמנית , ועומדת עד אשר "נקטה מועצת הביטחון את האמצעים הנחוצים לשמירה על השלום והביטחון . "הבינלאומיים כן מטיל סעיף 51 חובת דיווח 233-236 534 . לןק . Diiistcin . supra note 6 , at דוגמא ליוסכמים מסוג זה הם הסכמי הערבות שנתנה ארה '' ב לישראל . 536 . Alexandrov , supra note 51 3 , at pp . 238-242 535 פעולה שעוררה התנגדות חסרת תקדים אשר באה ידי ביטוי בדיוני העצרת הכללית . . Session of the U . N . General Assembly . 63 Am . . / . // 1 / 7 L . ( I % 9 ) 56 " . 569-570 Contemporary Practice of the United Stales : Summary of Developments During 231 x 1 537 יש הטוענים כי לאור לשון החלטה , 687 כלל לא דובר בפעולת אכיפה של מועצת הביטחון , אלא אך בפעולת הגנה עצמית קולקטיבית . Action or Collective Self Defense" 85 Am . J . Int 'l L . ( 1991 ) 506 . 508-509 Crisis in International and Foreign Relation Law . Continued : Until What ? Enforcement and Foreign Relations Law " . 85 Am . . I . //!/ ' / L . ( 1991 ) ...  אל הספר
רמות