6.5. נושא הזכות להגנה עצמית: שאלת זהות המותקף והגנה עצמית קולקטיבית

סעיף 51 מקנה את הזכות להגנה עצמית למדינות , הן באופן אינדיווידואלי והן באופן קולקטיבי . ברי כי מדינה שנפלה קורבן להתקפה חמושה נושאת בזכות להגנה עצמית אינדיווידואלית . השאלה שנעסוק בה בסעיף זה היא מה משמעות המושג "הגנה עצמית . "קולקטיבית גם בנוגע לשאלה זו קיימות פרשנויות מצמצמות ומרחיבות . הפרשנות המצמצמת גורסת כי הזכות להגנה עצמית קולקטיבית קמה רק שעה שכל המדינות המעורבות נפלו קורבן להתקפה חמושה על ידי אותו תוקפן . "' הפרשנות המרחיבה גורסת כי גם מדינות שלא נפלו קורבן להתקפה חמושה , אך המתגייסות לעזרת המדינה המותקפת , עושות 5 2 שימוש בכוח במסגרת הגנה עצמית קולקטיבית . ' הפרשנות המרחיבה משקפת את הגישה המקובלת המניחה , מאז ימי חבר הלאומים , את פוטנציאל ההרתעה הטמון בהגנה עצמית קולקטיבית , והיא אף עולה בקנה אחד עם עבודות ההכנה של הסעיף המצביעות על כך שהסיבה להכרה בזכות קולקטיבית להגנה עצמית בסעיף 51 נבעה מרצונן של מדינות לאפשר פעולה משותפת של ארגונים אזוריים בתגובה למעשה תוקפנות שכוון נגד אחת מחברות הארגון . ' ישנם שני מודלים מרכזיים להגנה עצמית קולקטיבית , כאשר ההבחנה ביניהם סובבת סביב שא...  אל הספר
רמות