6.3 התנאים המקימים את הזכות להשתמש בכוח להגנה עצמית

על מנת לעמוד על חוקיותו של שימוש בכוח הנטען להיות מופעל על בסיס הזכות להגנה עצמית , יש לבחון את השאלות הבאות : ( 1 ) מה היא "התקפה חמושה" המצדיקה שימוש בכוח ? ( 2 ) מה הוא מועד התרחשות ההתקפה החמושה המצדיקה שימוש בכוח ? ( 3 ) האם השימוש בכוח מטעמי הגנה עצמית עמד בתנאי הנחיצות והמידתיות ? שאלות אלה תידונה להלן . '" 6 . 3 . 1 מה היא "התקפה חמושה " ( Armed Attack ) לשון סעיף 51 מצמצמת את הזכות לשימוש בכוח מצד מדינה רק כתגובה להתקפה . Ibid 371 . //>/אל הספר
רמות