6.2 המסגרת הנורמטיבית של הגנה עצמית: סעיף 51 והזכות להגנה עצמית מכוח מנהג

קיימות שתי גישות מנוגדות באשר למסגרת הנורמטיבית שלאורה יש לפרש את זכות ההגנה העצמית בסעיף . 51 > א < סעיף 51 מהווה בסיס ממצה , אשר החליף את הדין שקדם להסדר במגילה , בכל הקשור להגנה עצמית על ידי מדינות במשפט הבינלאומי . "' על פי גישה זו , לפיכך , הזכות לשימוש בכוח בפעולת הגנה עצמית עומדת למדינה ( או למדינות ) שהייתה קורבן להתקפה חמושה נגדה . גישה זו מבקשת , לפיכך , לצמצם את גבולות הזכות להגנה עצמית להוראת סעיף . 51 . Randelzhofer , Article 51 . . supra note 354 . at p . 794 357 358 ניסיונות העצרת הכללית להגדרה כזו ברוח הגדרתה את התוקפנות נכשלו , והגדרה כזו אף אינה קיימת בהחלטתה בנושא אי שימוש בכוח משנת . 1987 ראו , of Refraining from the Threat or Use of Force in International Relations , UN Doc . Res . 42 / 22 , Declaration onI he Enhancement of the Effectiveness of the Princi ple supra note 354 , al pp . 794—795 ; Gray . International Law , supra note 26 . at p . 95 ; G . A . Randelzhofer . Annie 5 / . . Gray . international Law . supra note 26 . at p . 95 359 . A / RES / 42 / 22 ( l ...  אל הספר
רמות