6.1. כללי

בצד איסור האיום והשימוש בכוח בסעיף , ( 4 ) 2 ובמקביל לכינון מנגנון הביטחון הקולקטיבי בפרק vu שהסמיך את מועצת הביטחון לנקוט אמצעי אכיפה ובכללם שימוש בכוח לשמירת השלום או להשבתו למכונו , הכירה המגילה בחריג לאיסור השימוש בכוח מצד מדינה או מדינות מכוח זכותן להגנה עצמית , אינדיווידואלית וקולקטיבית . חריג זה מנוסח בסעיף 51 בזו הלשוך : security . Measures taken by Members in the exercise of this right of has taken measures necessary to maintain international peace and against a Member of the United Nations . until the Security Council individual or collective self-defence it" an armed attack occurs Nothing in this present Charter shall impair the inherent right of such action as it deems necessary in order to maintain or restore the Security Council under the present Charter to take at any time and shall not in any way affect the authority and responsibility of self-defence shall be immediatel y reported to the Security Council . international peace and security אכן , אין מניעה עקרונית שבצד מ...  אל הספר
רמות