5.3 מנגנון הביטחון הקולקטיבי: ההסדר הנורמטיבי ויישומו

מנגנון הביטחון הקולקטיבי שכונן במגילת האו"ם מכפיף את הסדר השימוש בכוח לסמכותה העיקרית - גם אם לא הבלבדית - של מועצת הביטחון : למועצת הביטחון הסמכות לזהות את התוקפן , לחייב את כלל המדינות החברות להפעיל מנגנוני אכיפה שאינם צבאיים , ואף להפעיל בעצמה כוחות צבאיים שהמדינות החברות התחייבו להעמיד לרשותה באופן קבוע . '" בסעיף 5 . 3 . 1 להלן נפרט בקצרה את מבנה מועצת הביטחון ואת הליכי קבלת ההחלטות שלה . בסעיף 5 . 3 . 2 נדון בסמכויותיה , באמצעים העומדים לרשותה להפעלתן וביישומן בפועל . בסעיף 5 . 3 . 3 נדון בגבולות הנורמטיביים של סמכויות אלה הן במובנים של בקרה שיפוטית והן במובנים של תחרות סמכויות מוסדית בין מועצת הביטחון לבין העצרת הכללית של האו"ם . ו 5 . 3 . מבנה מועצת הביטחון והליכי קבלת החלטות במסגרתה מועצת הביטחון הינה אחד מששת האורגנים המרכזיים של האו"ם . " במועצה חברות , כיום , חמש עשרה מדינות . '" חמש מתוכן - המעצמות שלהן יוחס הניצחון במלחמת העולם השנייה - הינן חברות קבועות : ארצות הברית , רוסיה , ' סין , צרפת ובריטניה ' . ' עשר החברות האחרות נבחרות לתקופת חברות של שנתיים על ידי העצרת הכללי...  אל הספר
רמות