5. חריגים לאיסור השימוש בכוח: מנגנון הביטחון הקולקטיבי - (Collective Security System)