4.2 איסור השימוש או האיום בשימוש בכוח - סעיף 2(4) למגילת האו"ם

אבן הפינה להסדר השימוש בכוח במשפט הבינלאומי , מצויה בהוראת סעיף ( 4 ) 2 למגילת האו"ם הקובעת כדלקמן : independence of any state , or in any other manner inconsistent with the threat or use of force against the territorial integrity or political All Members shall refrain in their international relationshi ps from the purposes of the United Nations" * . חשיבותה של הוראה זו הינה בקביעה העקרונית כי כוח אינו עוד אמצעי חוקי להסדרת היחסים הבינלאומיים , וזאת כחלק מחוקת הארגון הבינלאומי המקיף ביותר בהיסטוריה המודרנית , ארגון שמטרתו המרכזית היא , כאמור בסעיף < 1 ) 1 למגילה , שמירת השלום והביטחון . הוראה זו מורכבת משלושה רכיבים עיקריים ; ( א ) מושאי התחולה : "המדינות ; "החברות ( ב < מהות האיסור : "שימוש או איום בשימוש ; "בכוח > ג < היקף האיסור : "כנגד השלמות הטריטוריאלית והעצמאות הפוליטית של כל מדינה או באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרות . "הארגון בסעיפים 4 . 2 . 3-4 . 2 . 1 להלן נדון בכל אחד מרכיבים אלה . A . Randelzhoi ' er "Article 2 ( 4 ) " The Charterof the United Nations : A Commentary 78 .....  אל הספר
רמות