4.1 כללי

הסדר השימוש בכוח במגילת האו"ם מהווה את אחת התגובות המרכזיות למלחמת העולם ה . 11 במבט לאחור על המאה ה 20 שבעת המלחמות , ניתן אולי לומר כי החברה הבינלאומית פיתחה לעצמה נוהג לייסד לאחר מלחמה עולמית ארגון בינלאומי בעל יכולת בלתי מבוטלת להתמודד עם המלחמה שקדמה לו אך לאו דווקא עם זו שתבוא לאחריו . אין ספק כי הסדר השימוש בכוח במגילת האו"ם משקף את הלקחים שנלמדו מכישלון ההסדר תחת חוקת חבר הלאומים כמו גם מכישלון הניסיון להוציא את המלחמה אל מחוץ לחוק שבהסכם קלוג בריאנד . מזווית זו , כפי שניווכח , מדובר בהסדר נורמטיבי מקיף יותר מזה שקדם לו . עם זאת , הסדר זה הוא חלקי בלבד , הן שעה שבוחנים אותו במשקפי העבר והן . Kunz , Lawof Nations , supra note 30 , at p . 646 63 64 אם כי עצרת חבר הלאומים קיבלה החלטה בחודש אוקטובר 1930 לתקן את חוקתו לאור הסכם פריז . ראו הערותיהן של בריטניה אוסטרליה , בולגריה , סין , פינלנד , צרפת , הודו , איטליה , ניו זילנד , פנמה , הולנד , פולין פורטוגל ודרום אפריקה League of Nations - Official Journal ( August 1931 ) 1596 65 יש לציין עם זאת כי ניתן לטעון שלהסכם הייתה השלכה על ...  אל הספר
רמות