3.4 הסדרים בדבר השימוש בכוח בין שתי מלחמות עולם (1918 - 1945)

מניין ההרוגים המשוער של מלחמת העולם הראשונה עומד על כ 15 מיליון בני אדם , אזרחים ולוחמים כאחד . הסבל וההרס שהיא זרעה - והחשש כי התפתחות טכנולוגית עלולה להביא לכך כי המלחמה שתבוא בעקבותיה תהא קשה לא פחות - הביאו להכרה בצורך להגביל את החירות הריבונית לגבי עצם השימוש בכוח והכפפתה למשטר נורמטיבי תוך יצירת מנגנון בינלאומי למניעת מלחמות נוספות בעתיד . שני ניסיונות מרכזיים ליצירת משטר נורמטיבי כאמור נעשו בתקופה שבין מלחמות העולם : חוקת חבר הלאומים ( The Covenant of the League of Nations ) מ , 1919 והסכם קלוג בריאנד מ . 1928 דיון בניסיונות אלה מנקודת המבט שלנו כיום הוא , כמובן , דיון בכישלון צורב . בצד זאת , ישנה חשיבות בלתי מבוטלת בהכרה הן בעצם החדשנות הרעיונית שהייתה בניסיון להכפיף את השימוש בכוח למשטר נורמטיבי תוך מיסוד מערכת אכיפה קולקטיבית , והן בקשיים ביישום הרעיון . נעמוד בקצרה על מאפייניהם העיקריים . 3 . 4 . 1 חבר הלאומים ( League of Nations ) חוקת חבר הלאומים שיקפה את המעבר מהעיסוק של המאה ה 19 במזעור הסבל שהמלחמה גורמת במסגרת הדין ההומניטרי , לגישות בינלאומיות חדשות שלפיהן על מנת...  אל הספר
רמות