3.3 הסדרים ראשוניים להגבלת השימוש בכוח עובר למלחמת העולם הראשונה

כבר בשלהי המאה ה , 19 במקביל להתפתחות מואצת של דיני המלחמה ההומניטריים , נעשו מאמצים שונים לצמצם את עצם השימוש בכוח . דוגמה לכך הם הסכמים דו צדדיים ( Bilateral ) רבים שנכרתו בין מדינות אשר התחייבו במסגרתם להימנע ממלחמה ביחסים ביניהם ' . להסכמים אלה , כשלעצמם , לא הייתה השלכה משפטית על התחייבויות של מדינות שלישיות , אך היה בהם כדי להצביע על נכונות ליצור הסדר משפטי מחייב המגביל את היציאה למלחמה , נכונות שבהינתן מספר ראוי של מדינות החתומות עליהם עשויה להצביע על מגמה כוללת ולסייע בכינונו של מנהג . " הניסיון המשמעותי הראשון להגביל את חירות המדינה הריבונית לעשות שימוש בכוח באמנה רב צדדית ( Multilateral ) נעשה בסעיף 2 לאמנת האג הראשונה משנת 1899 ומ . 1907 סעיף זה חייב מדינות לנסות , בטרם עשיית שימוש בכוח , ליישב סכסוכים בדרכי שלום באמצעות פישור על ידי צד 8 'ג נ . הנחת המוצא של חיוב זה הייתה , לפיכך , כי מלחמה 33 . Wright . Changes , . supra note 18 , at p . 757 32 ראו : I . Brownlie International Law and the Useof ForcebyStates ( Oxf ord , 1963 ) . 46-50 34 לתכתובת בין מזכיר המדינה האמריקני...  אל הספר
רמות