3. התפתחות ההסדר הנורמטיבי של השימוש בכוח עובר למלחמת העולם השנייה