2. ייתכונתה של הכפפת השימוש בכוח להסדרה נורמטיבית

רעיון קיומה של "מלחמה צודקת" - ( Just War ) רעיון שממילא גלומה בו הבחנה בין מלחמה צודקת למלחמה שאינה כזו - משקף תפיסה נורמטיבית הנטועה בדוקטרינת המשפט הטבעי . דוקטרינה זו , ששורשיה במשפט הרומי העתיק ובמשפט הכנסייה מימי הביניים , ' נתפסה כעומדת ביסוד כללי ההתנהגות בין המדינות הריבוניות למן היווסדן בעת המודרנית המוקדמת , ולפיכך כמי שכלליה מגבילים הן את הסיבה שבגינה ניתן לצאת למלחמה והן את אופן הלחימה . הגם שכלל לא ברור כי חשיבה במונחי "מלחמה צודקת" אכן הגבילה אי פעם את היציאה למלחמה , וניתן אף לשער שהיה בה כדי לדרבן שימוש בכוח נגד אויב שנתפס ממילא "אויב הצדק , '" הנקודה המרכזית לענייננו אינה התועלת המשוערת של תפיסה זו , אלא עצם העובדה שבמהלך המאות ה 17 וה 18 התקיימה הבחנה נורמטיבית בין מלחמה צודקת למלחמה שאינה כזו , הבחנה שהייתה מובנת מאליה . £ / . / .. AV 1 : ( 1976-1979 ) 156 ( Cambridge . 3 ed ., 2001 ) 59 . A . Shaw "Revival of the Just War Doctrine" 3 Auckland Mich . L . Rev . ( 1943-1944 ) 453 . 454 ; Y . Dinstein War Aggressionami Self-Defence Am . . / . Int 'l L . ( 1939 ) 665 ...  אל הספר
רמות