3. תהליכי הגלובליזציה של המשפט הבינלאומי: בין מלחמה לשלום - מבנה הספר

השינוי האמור בשיח המשפטי הבינלאומי ניכר במספר ענפי משפט מרכזיים המהווים את ליבת ספר זה , והוא מביא לידי ביטוי את טשטוש הגבולות שקודם לכן תחמו בין ענף משפטי אחד למשנהו : ( א ) תחום דיני השימוש בכוח - הסדר השימוש בכוח במגילת האו"מ הוא , כפי שצוין לעיל , מאפיין של התקופה המודרנית המאוחרת . הסדר זה אוסר על השימוש בכוח ביחסים הבינלאומיים בכפוף לשני חריגים מרכזיים : שימוש בכוח על יסוד החלטה של מועצת הביטחון כי מצב מסוים מפר את השלום והביטחון העולמיים או מאיים עליהם , ושימוש בכוח מטעמי הגנה עצמית . " בעידן הנוכחי קיימים נסיונות להרחבת הסדר זה . נסיונות הרחבה אלה סובבים סביב הצדקת השימוש בכוח בתגובה להפרה חמורה של זכויות אדם . 17 ראו 443 . ק . Cassese supra note 8 . at ' Protection of Civilians in Armed Conflict , 54 "' Sess ., U . N . Doc . S / I 999 / 957 ( 1999 ) ILJ ( 2002 ) 3551 Report of the Secretary-General to the Security Council on the R . Teitel "Humaniti y ' s Law : the Rule of Law for the New Global Politics" 35 Cornell 18 T . F . Franc k The Empowered Self : Law and Society in th...  אל הספר
רמות