2.2. "התקופה המודרנית המאוחרת"

התקופה השניה , שלצורכי נוחות נכנה אותה "התקופה המודרנית , "המאוחרת מתחילה עם ייסודו של חבר הלאומים , " ומסתיימת בעשור האחרון של המאה ה , 20 עם פירוק ברית המועצות וסיום המלחמה הקרה . תקופה זו , מאופיינת בשני שינויים מרכזיים : ראשית , גידול ניכר במספר המדינות החברות בקהילה הבינלאומית ואובדן ההומוגניות התרבותית , האידיאולוגית והכלכלית שאפיינה אותה כתוצאה הן של המהפכה הבולשביקית וכינונה של ברית המועצות , והן של תהליך הדה קולוניזציה והצטרפותן של מדינות חדשות , מירביתן מאפריקה ומאסיה לחברת המדינות הריבוניות . שנית , כינון של מספר רב של ארגונים בינלאומיים - ובמיוחד ארגונים פוליטיים של מדינות - הן ברמה העולמית ( תחילה חבר הלאומים , ולימים האו"מ ) והן ברמה האיזורית , כשחקנים נוספים בזירה הבינלאומית . הארגון הבינלאומי הפוליטי הוא תוצר של מלחמות העולם של המאה ה 20 והוא נועד , בעיקרו , למנוע את השנותן . ארגון זה לא נועד להחליף את המדינה הריבונית . נהפוך הוא : הוא הוקם על ידי מדינות ריבוניות במאמצן לשמר את קיומן ולהבטיח את בטחונן . יחד עם זאת , עצם קיומו של מנגנון מוסדי ריכוזי מנביע חשיבה במונחי ...  אל הספר
רמות