רשימת צלמי התמונות

סדר התמונות - על פי מספר העמוד ומספר התמונה בו . תמונוף מצויין במספרי שני עמודים רצופים . אוניברסיטת ירושלים - המעבדה לפיסיקה העננים והגשם : 4-77 אוניברסיטת ירושלים - מדור תצ"א המחלקה לגיאוגרפיה : 109 אוסף פרופ' שמואל אביצור : 1 - 208 ; 1 - 206 אילני גיורא : -343 ; 1-342 ; 3 , 2-341 ; 1 - 340 ; 3 - 77 1 - 344 ; 3 , 2 אלון עזריה : 5-231 ; 1 230 : 3 , 2-229 ; 1-228 ; 4-227 ; 2-223 ; 2-181 ; 3 , 2-165 ; 1-164 ; 2 - 163 ; 1 - 162 ; 3 - 27 ; 1 - 26 ; 2 - 25 אלרט אבי : 1 - 324 אמתי פנחס : ; 2 , 1 - 280 ; 3 , 2 - 279 ; 1 - 278 ; 4 , 3 - 277 ; 2 , 1 - 276 ; 1 274 ; 1-272 ; 4 , 3 , 2-271 ; 1 270 287-286 ; 2 - 285 ; 1 - 284 ; 2 - 283 ; 1-282 ארבל אברהם : 5-307 ארכיון חברת החשמל : 1 - 117 ; 4 , 3 - 113 ; 2 - 112 ארכיון מקורות : 4 , 3-125 ; 1-124 אשבול יוסי : 187 ; 1-186 ; 185-184 ; 2 - 183 ; 1-182 4 , 1-337 , 2 , 1-329 ; 321-320 ; 3-319 ; 2-317 ; 2 , 1-312 ; 2-311 ; 1- 310 ; 3 , 2 - 309 ; 1 - 308 ; 4 - 305 ; 3 - 273 ; 5 - 271 ; 3 - בולדו עמיצור : 1 316 בישק 1 הרברט : - 107 ; 3 , 1 - 106 ; 2 - 37 ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור