ו הנמר במקורותינו כסמל של עת וגבורה: "מקןענות אליות מסךלי {מרים" (שיר השירים ד‭,'‬ח‭.(‬ "וקלו מנמרים סוקיו" (חבקוק א‭,'‬ח‭.(‬ "הוה עז כנמר" (אבות ח/כ‭.('‬