ו לאחר שנתגלתה בבתא לשפנים וליעלים היא "נשרפה" ועוברת לאתר ציד חדש.