ו בבתא אורבת ליעלים היורדים עם שחר למרעה בנחל דוד.