הברברי מדבר יהודה

גיורא אילני מךבר יהודה , ובנסמך אליו האזור המבותר המזרחי של הר הנגב היו מקדמת דנא מקום מפלט למורדים במלכות ובסדרי המדינה . דוד ברח אל מצדות עין גךי מזעם שאול . הורדוס , בחששו מאחרית , ביצר לעצמו את מצךה כמקלט ממורדים או כובשים אפשריים . לכאן נמלטו אחרוני הקנאים של המרד הגדול ושני דורות מאוחר יותר התבצרו פליטי החרב של מרד בר כוכבא במערות קשות הגישה שבנחלי חבר , משמר וצאלים . אף כת ים המלח מצאה לה כאן מקלט מעברת הממסד שבירושלים . אבל לא רק פליטים הולכי על שתיים נמלטו אל חיק המצוקים קשי המעבר אלא גם הולכי על ארבע ובעלי כנף למיניהם . חלקי ארץ אחרים שבמהלך ההיסטוריה ההרסנית והעקובה מדם היו למרמס צבאות צולחים או מובסים , איבדו בקצב גובר והולך את חיות הבר ששרצו בהם מזמנים קמאיים . בגליל ובהרי יהוךה המערביים נכחדו האיל האךמתי , הלחמור , איל הכרמל , עז הבר והדב החים . בנחלי החוף ובאגמים פחתו עד כיליון קופי סוסי היאור והתנינים . שור הבר נעלם מחורשי הצפון עוד בזמנים קדם היסטוריים . האךיה - גדול הטורפים שחי בארץ , נכחד בגאון היךךן בשלהי תקופת הצלבנים . ההכחדה החזיתית של חיות הבר בידי האדם לא נב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור