4 בעבר היו בךךלסים בנגב והתקיימו מטריפת הצבאים.האם נכחדו לחלוטין?