2 צבי המךבר - כפי שצויר בספרם של תומס וקזקלייקגר "ספר האנטילופות‭,"‬שהוצא לאור בשנת ו90ו.