ו אהבת הצבאים מתנהלת על־פני המישורים הפתוחים, לעין השמש.