3 במנוסת בהלה גדל שטח שער האחוריים הלבן ומשמש לקשר חזותי בין פרטי העדר.