2 הן-כר הבוגר תוחם נחלה,מסמנה,שומרה ולוחם במסיגי גבול.