\ עדר הצביות שומר על קשריו הפנימיים אף בשעת מנוסה.בבריחה לא מבוהלת אין הרחבת שטח שער האחוריים.